XXXVII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się w dniu 29 września 2021 roku o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach (sala konferencyjna).

Porządek obrad:             

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Omówienie przez przedstawicieli Polskiej Spółki Gazowniczej Oddział w Krakowie aktualnie prowadzonych inwestycji w Gminie Dobczyce oraz planów rozwoju sieci na lata najbliższe.
 4. Sprawozdanie z pracy organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącej  Rady Miejskiej w Dobczycach o złożonych przez Radnych oświadczeniach majątkowych za 2020 rok oraz informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2020 rok przez kierowników Urzędu GiM Dobczyce oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobczyce".
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy części nieruchomości położonych w Dobczycach, oznaczonych działkami nr 1358/1, 1358/2, 1359/2, 1359/3, stanowiących własność Gminy Dobczyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 1359/3, stanowiącą własność Gminy Dobczyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dobczyce na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
 11. Informacje radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach oraz wstępna informacja Burmistrza dotycząca złożonych interpelacji i zapytań.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.