XXXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

XXXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 25 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość  (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Prezentacja Projektu rewitalizacji terenu pod Zaporą wraz z koncepcją parku sensorycznego i ogrodem doświadczeń – Park 8 zmysłów.
  3. Informacja Burmistrza w sprawie podjętych i planowanych działań w związku z zamiarem budowy przez inwestora, na działkach gminnych o nr ewid. 716/5, 716/12, 716/14, 716/15, 716/16, 176/17, 176/18, 716/19, 872/2 w Dobczycach elektrowni fotowoltaicznej PV Dobczyce o mocy 12,2 MW.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji przeciwko planom budowy elektrowni fotowoltaicznej
    o mocy 12,2 MW, na terenie tzw. Charstka, obejmującym działki będące własnością Gminy Dobczyce
    o powierzchni 187 400 m2.
  5. Zamknięcie sesji.