XXXI Sztafeta Szklakiem Walk Partyzanckich AK i BCh

Komitet Organizacyjny XXXI Sztafety Szlakiem Walk Partyzanckich AK i BCh serdecznie zaprasza reprezentacje szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu myślenickiego do udziału w XXXI Sztafecie Szlakiem Walk Partyzanckich AK i BCh na trasie: Wiśniowa - Dobczyce.

Zachęcamy Państwa do licznego udziału w imprezie, której założeniem jest nie tylko współzawodnictwo sportowe, ale i upamiętnienie pacyfikacji Wiśniowej i Lipnika. Mamy nadzieję, że ta żywa lekcja historii, o wydźwięku patriotyczno – wychowawczym, przybliży młodym ludziom wydarzenia, jakie miały miejsce przed laty oraz pozwoli patrzeć na teraźniejszość w kontekście przeszłych wydarzeń.

Sztafeta odbędzie się 18 września 2013 roku na trasie Wiśniowa-Dobczyce.

Zgłoszenia wyłącznie pisemne (na kartach zgłoszeń) przyjmowane będą do dnia 12.09.2013 roku pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach, ul. Szkolna 43, tel. 012 27 16 757 lub e-mail: biuro@mgokis.dobczyce.pl
Obowiązują imienne listy zawodników z aktualnymi badaniami lekarskimi i oświadczeniem o ubezpieczeniu.

 

 

Galeria: