XLVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

sesja rady miejskiej

XLVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dobczycach, która odbędzie się w dniu 12 maja 2022 roku o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2022 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dobczyce na rok 2022 Nr XL/339/2021 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2021 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/340/2021 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobczyce.
  6. Zamknięcie sesji.