XLI Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - eliminacje gminne

grafka przykładowa

XLI Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – eliminacje gminne, dla Uczniów Szkół Podstawowych, odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stadnikach.

Start o godz. 9:00.

Uczestnicy poszczególnych eliminacji:

a) rozwiązują testy teoretyczne:
– test sprawdzający ogólną wiedzę z zakresu przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego
– test sprawdzający zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach
b) wykonują zadania praktyczny:
– jazda rowerem po miasteczku,
– jazda rowerem po torze sprawnościowym,
– z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w szczególności poprzez:

1.Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
2.Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
3.Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
4.Popularyzowanie roweru,jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
5.Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.