XII Konkurs Szopek Tradycyjnych i Krakowskich

Zbliża  się okres  Bożego  Narodzenia,  czas  radosnych świąt  rodzinnych,  kiedy  wszyscy  spotkamy  się  przy  wspólnym  stole  aby  dzielić  się  białym  opłatkiem i przeżywać  prawdę „ że tak Bóg umiłował świat, że zesłał swego Syna jedynego, aby każdy kto w Niego wierzy nie umarł, ale miał życie wieczne”. W naszej polskiej tradycji okres ten ma wiele zwyczajów i obrzędów. Jedną z nich jest robienie szopek bożonarodzeniowych. Dlatego też Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży Dekanatu Mogilany oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, dla podtrzymania tych pięknych zwyczajów organizuje XII Konkurs Szopek Tradycyjnych i Krakowskich dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Organizatorem etapu gminnego jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach. Serdecznie prosimy katechetów i nauczycieli o zainteresowanie dzieci i młodzieży udziałem w konkursie.

Etap gminny zostanie rozstrzygnięty do 10 grudnia 2012 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach, ul. Szkolna 43, tel. 12 2716 757 lub 12 2716 758