Wzrośnie atrakcyjność turystyczna Wzgórza Zamkowego

Wzrośnie atrakcyjność turystyczna Wzgórza Zamkowego

Budowa kładki pieszo-rowerowej oraz uczytelnienie murów na południowym zboczu to realizowane obecnie inwestycje, które odmienią oblicze Wzgórza Zamkowego i znacznie podniosą atrakcyjność turystyczną Dobczyc. W toku realizacji są najważniejsze projekty Zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego.

Już z początkiem roku w obrębie wzgórza zaczęły zachodzić pierwsze zmiany. Prace rozpoczęły się od modernizacji ścieżki wokół zabytkowego kościoła św. Jana Chrzciciela, zrewitalizowano także ścieżkę łączącą wzgórze z powstałym w ubiegłym roku parkingiem przy ul. Podgórskiej. W ramach tej samej inwestycji podjęte zostały także prace w celu uporządkowania terenu południowego stoku Wzgórza, gdzie wzdłuż uczytelnionych murów poprowadzi malownicza ścieżka łącząc bramę wjazdową z zamkiem królewskim. Już teraz na południowym zboczu odsłoniła się rozległa panorama na Jezioro Dobczyckie oraz wzniesienia Beskidów.

Przebieg murów miejskich zostanie wyznaczony w trzech formach, zgodnie z uzgodnieniem z Małopolskim Konserwatorem Zabytków. Po wykonaniu uczytelnienia przebiegu murów przewidziano likwidację istniejącego metalowego ogrodzenia, szpecącego krajobraz i zamykającego dostęp do reliktów miejskich obwarowań. W ramach inwestycji mur zyska również dodatkową oprawę w postaci oświetlenia.

Ważna inwestycja realizowana jest także na zachodnim zboczu Wzgórza Zamkowego, gdzie rozpoczęto przygotowania do montażu kładki pieszo-rowerowej, która połączy wzgórze z koroną zapory. Ze względu na charakter terenu jest to logistycznie wymagająca inwestycja. Do tej pory elementy konstrukcji tworzone były na hali produkcyjnej wykonawcy, ich montaż w terenie odbędzie się natomiast z użyciem helikoptera. Kładka będzie składać się z dwóch pomostów pieszego i rowerowego i będzie wykonana ze stali kortenowej, wizualnie wpisując się w krajobraz. Całość będzie specjalnie oświetlona lampami typu LED zatopionymi w konstrukcję.

Inwestycje na Wzgórzu Zamkowym są kolejnymi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach projektów Zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego. Wcześniej w ramach tych projektów powstał parking przy ul. Podgórskiej, utworzone zostały ścieżki pieszo-rowerowe wzdłuż brzegów Raby i Węgielnicy, a także powstał niedawno oddany park miejski oraz korty tenisowe. Realizacja tych zadań pozwala na stworzenie komplementarnego produktu turystycznego, gdzie obok walorów przyrodniczych i kulturowych, rozwija się bogata oferta rekreacji i wypoczynku.

Projekty realizowane są przy wsparciu finansowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 (RPO WM).

Galeria: 

Wzrośnie atrakcyjność turystyczna Wzgórza Zamkowego
Wzrośnie atrakcyjność turystyczna Wzgórza Zamkowego
Wzrośnie atrakcyjność turystyczna Wzgórza Zamkowego
Wzrośnie atrakcyjność turystyczna Wzgórza Zamkowego
Wzrośnie atrakcyjność turystyczna Wzgórza Zamkowego
Wzrośnie atrakcyjność turystyczna Wzgórza Zamkowego
Wzrośnie atrakcyjność turystyczna Wzgórza Zamkowego
Wzrośnie atrakcyjność turystyczna Wzgórza Zamkowego
Wzrośnie atrakcyjność turystyczna Wzgórza Zamkowego
Wzrośnie atrakcyjność turystyczna Wzgórza Zamkowego
Wzrośnie atrakcyjność turystyczna Wzgórza Zamkowego
Wzrośnie atrakcyjność turystyczna Wzgórza Zamkowego
Wzrośnie atrakcyjność turystyczna Wzgórza Zamkowego
Wzrośnie atrakcyjność turystyczna Wzgórza Zamkowego