Wystawienie księgi kondolencyjnej i uroczystości pogrzebowe

Informujemy, że msza święta pogrzebowa w intencji śp. Wiesława Szymoniaka odbędzie się 17 stycznia br. o godz. 14:30 w Kaplicy przy ul. Garncarskiej w Dobczycach. Przed mszą świętą o godz. 14:00 zostanie odmówiony różaniec w intencji zmarłego.

We wtorek, 17 stycznia, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce (na parterze) wystawiona zostanie księga kondolencyjna dedykowana zmarłemu Wiesławowi Szymoniakowi. Każdy, kto zechce w ten sposób pożegnać śp. Wiesława Szymoniaka, może odwiedzić urząd i dokonać wpisu do księgi w godzinach od 7:30 do 15:30.