Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji w 2012 r.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji w 2012 r. Poniżej treść zarządzenia Burmistrza Nr 83/2012 wraz z wynikami konkursu.