Wyniki otwartego konkursu ofert na organizację półkolonii dla dzieci zamieszkujących bądź przebywających na terenie Gminy Dobczyce

grafika poglądowa dzieci siedzące i skaczące na trawie

Znamy już wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację półkolonii dla dzieci zamieszkujących bądź przebywających na terenie Gminy Dobczyce. Wyniki znaleźć można pod linkiem  https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce,a,2300053,ogloszenie-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-.html lub w dołączonym załączniku.