Wyniki konkursu "Oczyszczone ścieki chronia nasze rzeki"

Wyniki konkursu "Oczyszczone ścieki chronia nasze rzeki"

W dniu 20.12.2021 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pn. „Oczyszczone ścieki chronią nasze rzeki”. Konkurs realizowany był w ramach promocji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce”, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W konkursie udział wzięło 80 uczestników. Zadanie polegało na wykonaniu pracy plastycznej dotyczącej ochrony środowiska - plakatu dowolną techniką w formacie A3 na temat „Oczyszczone ścieki chronią nasze rzeki”.

Komisja w składzie:

1. Edyta Podmokły – Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce     

2. Kinga Knapik – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

3. Małgorzata Molendys – Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach

4. Wioleta Łyżczarz – Urząd Gminy i Miasta w Dobczycach

dokonała oceny prac zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie konkursu i wyłoniła następujących laureatów:

 

w kategorii kl. I-III:

1. Piotr Iwański – SP w Dziekanowicach, kl. II

2. Martyna Baran – SP Nr 1 w Dobczycach, kl. I a

3. Maja Karcz – SP w Kornatce, kl. III

Wyróżnienia:

1. Kalina Labranche – SP Nr 2 w Dobczycach, kl. II c

2. Lena Piłat – SP Nr 2 w Dobczycach, kl. III c

 

w kategorii kl. IV-VIII:

1. Zofia Sobolewska – SP Nr 2 w Dobczycach, kl. VII a

2. Wiktor Zbrożek – SP Nr 1 w Dobczycach, kl. VII a

3. Julia Koczwara – SP Nr 2 w Dobczycach, kl. V b

Wyróżnienia:

1. Laura Denys – SP Nr 2 w Dobczycach, kl. VII b

2. Milena Wania – SP Nr 2 w Dobczycach, kl. IV a

 

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!!