Wymiana pieców - projekty Gminy Dobczyce z dofinansowaniem

wymiana pieców - dofinansowanie

Mamy bardzo dobre wieści dla naszych mieszkańców, którzy składając ankietę zgłosili chęć otrzymania dotacji do wymiany źródła ogrzewania.

Pragniemy poinformować, że:

➡ Projekty Gminy Dobczyce zostały pozytywnie ocenione przez Urząd Marszałkowski WM i wybrane do dofinansowania.

➡ Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Dobczyce, a Zarządem Województwa Małopolskiego.

➡ Wszystkich mieszkańców, którzy chcą już wymieniać swoje stare źródła ogrzewania informujemy, że o pozytywnym zakwalifikowaniu do projektu decyduje:

✔ Kolejność złożenia Ankiet;
✔ Pozytywna ocena energetyczna budynku (audytor zakończył już pracę w tym roku, w najbliższym czasie przedstawiane będą wyniki, pozostałe audyty prowadzone będą w przyszłym roku) i wykonanie zalecanych w ocenie prac termomodernizacyjnych (jeśli wystąpią);
✔ Podpisanie umowy właściciela budynku z Gminą Dobczyce zawierającej wytyczne, których mieszkaniec musi przestrzegać;

➡ Wszelkie prace związane z wymianą źródła ogrzewania mogą się rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy właścicielem budynku, a Gminą Dobczyce. Umowa zawierać będzie wszystkie wytyczne, które muszą zostać spełnione aby otrzymać i rozliczyć dotację.

➡ Dotacja nie zostanie przyznana jeśli w budynku pomimo spełnienia wszystkich w/w wymagań:
✔ zarejestrowana jest działalność gospodarcza;
✔ w ciągu najbliższych 8 lat planowane jest zarejestrowanie działalności gospodarczej.