Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

SP Nowa Wieś

Korzystając z wakacyjnej przerwy w nauce i nieobecności uczniów, w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi trwają prace związane z wymianą pokrycia dachowego. W ramach prac budynek pokryty zostanie nową dachówką ceramiczną.

Prace realizuje Firma Handlowo-Usługowa "Norbi 1" z Szarowa.
Koszt inwestycji wynosi: 83 000,26 zł.

Zakres prac obejmuje m.in.:

- Roboty rozbiórkowe instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych;

- Rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej zakładkowej;

- Rozbiórka łacenia połaci dachowej;

- Rozbiórka orynnowania i rur spustowych;

- Rozbiórka obróbek blacharskich i instalacji odgromowej;

- Rozbiórka czapek kominowych wraz z wykonaniem nowych oraz otynkowaniem kominów;

- Montaż murlaty na gzymsie oraz nabitek w celu wypuszczenia pokrycia poza gzyms;

- Wykonanie obróbrk blacharskich z blachy powlekanej;

- Wykonanie krycia dachu dachówką ceramiczną zakładkową wraz z montażem gąsiorów oraz dachówek krańcowych;

- Wykonanie krycia dachu dachówką ceramiczną zakładkową wraz z montażem gąsiorów oraz dachówek krańcowych;

- Montaż orynnowania i rur spustowych stalowych;

- Uporządkowanie terenu po robotach rozbiórkowych i dekarskich.

Galeria: 

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi