Wykonanie oświetlenia ulicznego w Skrzynce

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Skrzynce

W tym roku mieszkańcy Skrzynki podczas zebrania wiejskiego zdecydowali o przeznaczeniu środków z Funduszu Sołeckiego na budowę oświetlenia ulicznego w Skrzynce Górnej. Inwestycja została już zrealizowana, a jej całkowity koszt wyniósł 102 828,00 zł. Środki pochodziły z Funduszu Sołeckiego oraz budżetu Gminy Dobczyce.