Wykład nt. rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz technologii ICT w Polsce

Zapraszamy 23 stycznia, w poniedziałek, na godzinę 12:00 do biblioteki Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach, gdzie odbędzie się spotkanie młodzieży i grona pedagogicznego Gimnazjum z panią Iwoną Wendel, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, na którym przedstawione zostaną tematy związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego oraz technologii ICT w Polsce. Jest to temat szczególnie interesujący dla młodzieży uczącej się obecnie w gimnazjum i stojącej przed wyborami dotyczącymi dalszej ścieżki zawodowej. Spotkanie będzie niewątpliwie ważnym wydarzeniem, mobilizującym i inspirującym młodzież i grono pedagogiczne do intensywnej nauki i pracy.