Wybory parlamentarne

25.09.2023 r.


Informujemy, że do 2 października 2023 roku można zgłaszać zamiar z korzystania bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Zgłoszenia można dokonać mailowo na adres: jbras@dobczyce.pl, telefonicznie: (12) 37 21 755 lub osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce pok. 214.

Przy zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy.

18.09.2023 r.


08.09.2023 r.


07.09.2023 r.


31.08.2023 r.


30.08.2023 r.


22.08.2023 r.


17.08.2023 r.