Wręczenie nagród Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w dziedzinie kultury

Nagroda Burmistrza w dziedzinie kultury to wyróżnienie przyznawane co roku za szczególny wkład w rozwój gminy oraz życie kulturalne. Jest ona najlepszym wyrazem dostrzegania wszelkiej działalności zmierzającej do rozwoju i aktywizowania życia społeczności lokalnej. Do tegorocznej nagrody zostały zgłoszone trzy kandydatury: Małgorzata Rapacz (wniosek złożony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ISPINA), Andrzej Topa – dyrektor MGOKiS Dobczyce (wniosek złożony przez Stowarzyszenie Dobczycki Klub Europejski), i Piotr Przęczek (wniosek złożony przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach). Wręczenie tegorocznych nagród odbędzie się podczas XLIV sesji Rady Miejskiej w Dobczycach, 18 września 2013  roku  o godz. 1500 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym  w Dobczycach.

Kapituła złożona z przedstawicieli samorządu i stowarzyszeń: Małgorzata Gaworek (Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Dobczycach), Jolanta Ziemba (Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Gościniec”), dr Tadeusz Bochnia (przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach), Elżbieta Kautsch (prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych ISPINA) i Paweł Machnicki (zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce) przy ocenie brała pod uwagę kilka kryteriów, przede wszystkim łączenie w działalności kandydata twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury, skalę osiągnięć, znaczenie działalności kandydata dla rozwoju kulturalnego i promocji Gminy i Miasta Dobczyce, wykraczanie działalności kandydata  poza obowiązki służbowe i bezinteresowność działalności. Najwięcej punktów uzyskał Piotr Przęczek (177 punktów). Członkowie Kapituły zdecydowali o przyznaniu wszystkim kandydatom nagrody pieniężnej.

Kapituła obradowała na podstawie zmienionej 30 kwietnia 2013 roku uchwały Rady Miejskiej. Zmiany dotyczyły możliwości przyznania nagrody więcej niż jednej osobie oraz określenia, że nagroda przyznawana jest za działalność w dziedzinie kultury, a nie jedynie za osiągnięcia.

- Bardzo się cieszę, że największą liczbę punktów otrzymał Piotr Przęczek, gdyż jest on osobą, która robi wiele wspaniałych rzeczy, jego praca historyczna jest bardzo cenna,  a przy tym jest cichy i skromny, zawsze w tle – powiedziała Elzbieta Kautsch. 

Przypomnijmy, że w zeszłym roku nagrodę otrzymały 2 osoby: Maria Topa – pracownik PTTK oddział Dobczyce oraz Józef Maniecki – kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP Dobczyce.

Małgorzata Rapacz – aktywnie pracuje w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych ISPINA, inicjuje działalność kulturalną i społeczną, w roku 2013 zorganizowała dwie imprezy o zasięgu międzynarodowym – wystawę patchworków artystów węgierskich oraz warsztaty pisania ikon. Jest pomysłodawczynią i organizatorem Uniwersytetu Prowincjonalnego.

Andrzej Topa – od 1992 roku jest związany z domem kultury, przyczynia się do rozwoju Dobczyc na płaszczyźnie kulturalnej poprzez wspieranie inicjatyw społecznych i pomoc w organizacji imprez kulturalnych, konkursów. Dzięki panu Topie gościliśmy zespoły z Brazylii, Ukrainy, Białorusi i Rosji, które wraz z Zespołem Pieśni i Tańca Dobczyce dały koncerty przyjaźni dla lokalnej społeczności. W 2013 roku Dobczyce dzięki szczególnemu zaangażowaniu dyrektora Topy został zorganizowany XXVI Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2013”.

Piotr Przęczek – ukończył filologię polską na obecnym Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od 1995 roku należy do PTTK, należy do grupy przewodników turystycznych i posiada uprawnienia przewodnika terenowego po województwie małopolskim. Jest autorem wielu publikacji historycznych, m.in. wydanej w 2010 roku książki pt.: „Działalność Armii Krajowej w Dobczycach i okolicy”. Współpracuje z miesięcznikiem „Tapeta” oraz jest autorem licznych artykułów w lokalnych czasopismach.