Wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania

Wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia o godzinie 17:00 zostanie nadany akustyczny sygnał alarmowy emitowany przez syreny. Odwołanie alarmu nastąpi przez ciągły dźwięk trwający 3 minuty.