Wnioski o dofinansowanie na budowę i renowację małej retencji

Od 1 stycznia 2021 rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania budowy i renowacji małej retencji. Nabór wniosków potrwa do 28 lutego 2021 roku. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele gruntu rolnego z przeznaczeniem na obiekty o parametrach od 60 do 10 000 m2. Dofinansowanie nie będzie przyznawane na budowę i renowację stawów rybnych oraz szczelne zbiorniki magazynujące deszczówkę.

Galeria: