Wkrótce ruszy rozbudowa szkoły w Kornatce

podpisanie umowy na rozbudowę szkoły w Kornatce
Burmistrz Tomasz Suś podpisał umowę z prezesem firmy ATB Tomaszem Adamczykiem na wykonanie przebudowy i rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Kornatce wraz z rozbudową sali gimnastycznej. W podpisaniu umowy wzięli udział: wiceburmistrz Edyta Podmokły zastępca skarbnika gminy Renata Banowska, radna Jolanta Ziemba, wicedyrektor szkoły Lucyna Motyka, kierownik Referatu Inwestycji Konrad Skiba oraz przedstawicielka Rady Rodziców Zuzanna Pudlik.
 
Była to długo wyczekiwana inwestycja przez całą społeczność. Trudne warunki lokalowe i brak miejsca od dłuższego czasu negatywnie wpływały na jakość prowadzonych zajęć i komfort uczniów oraz nauczycieli. Przebudowa jest też sporym wyzwaniem logistycznym, w trakcie jej trwania nie będzie bowiem możliwe prowadzenie zajęć edukacyjnych w budynku.
 
- To duża inwestycja dla gminy, mam jednak nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni z jej realizacji. – mówił burmistrz Tomasz Suś. - Będziemy musieli zmierzyć się z problemami logistycznymi, które dosięgną w szczególności dzieci i rodziców oraz pracowników szkoły. Na czas realizacji inwestycji dzieci przedszkolne pozostaną w Kornatce, natomiast uczniowie szkoły dowożeni będą w miejsca przystosowane do prowadzenia zajęć na terenie Dobczyc, o szczegółach będziemy informować wkrótce. Dzieciom zapewnione zostaną najlepsze możliwe warunki, proszę jednak o wyrozumiałość. Jest to wymagająca inwestycja, jednak wierzymy, że przy dobrej współpracy z całą społecznością szkoły i sołectwa, uda nam się jej sprostać.
 
Zakres robót w ramach inwestycji jest bardzo szeroki i zakłada przebudowę istniejącego obiektu, jak i jego rozbudowę. - W ramach przeprowadzonych robót szkoła przejdzie całkowitą przemianę w zakresie wyglądu budynku i jego wnętrza. Przebudowana zostanie sala gimnastyczna, która zostanie powiększona, łącznie z wymianą pokrycia dachowego. W ramach robót m.in. wybudowane zostaną dwie sale lekcyjne, powstanie zupełnie nowe skrzydło, które całkowicie zmieni bryłę budynku i powiększy przestrzeń edukacyjną dla dzieci. Dodatkowo szkoła zyska nowe pomieszczenia – stołówkę i świetlicę, a także nowe pomieszczenia dla administracji. Te ostatnie powstaną po zaadaptowaniu części mieszkalnej, która znajduje się w budynku. Po przebudowie będzie tam mieścił się sekretariat z gabinetem dyrektora, pokój nauczycielski czy pomieszczenia socjalne. Odnowione zostaną także korytarze czy wejścia do sal, położone zostaną nowe posadzki, drzwi zostaną wymienione, a ściany odświeżone. Dzisiaj mamy obraz szkoły z ubiegłego wieku, natomiast mam nadzieję, że we wrześniu przyszłego roku spotkamy się w XXI wieku. – mówił kierownik Referatu Inwestycji Konrad Skiba.
 
W efekcie realizacji inwestycji w obiekcie będzie mieściło się osiem 25-osobowych sal lekcyjnych, dwie sale 15-osobowe oraz trzy sale przedszkolne. Rozbudowa sali gimnastycznej pozwoli natomiast na jednoczesne prowadzenie zajęć w dwóch częściach sali rozdzielonych kurtyną. W roku szkolnym 2021/2022 do placówki uczęszczało 134 dzieci z Kornatki i Brzezowej, w tym 67 w oddziałach przedszkolnych. Jest to jedna z kluczowych inwestycji dla tego regiony, która wpłynie na polepszenie warunków edukacyjnych. Gotowość do współpracy podczas jej realizacji potwierdzili przedstawiciele dyrekcji, rodziców oraz mieszkańców sołectwa. Przedstawiciel wykonawcy zapewnił, że wejdą na plac budowy niezwłocznie po dokonaniu niezbędnych formalności, tak aby nowy rok szkolny uczniowie mogli rozpocząć w nowych, lepszych warunkach.
 
Realizacja inwestycji wyniesie w sumie 8 194 608,61 zł, z czego 4 241 500,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Galeria: 

podpisanie umowy na rozbudowę szkoły w Kornatce
podpisanie umowy na rozbudowę szkoły w Kornatce