Wizyta gospodarcza ministra Andrzeja Guta-Mostowego

na zdjęciu minister Andrzej Gut-Mostowy z burmistrzem Tomaszem Susiem

Wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy gościł w Dobczycach z wizytą gospodarczą. Spotkanie z burmistrzem Tomaszem Susiem, wiceburmistrz Edytą Podmokły oraz inspektorem ds. polityki społecznej Markiem Gabzdylem było okazją do omówienia perspektyw rozwoju turystyki w oparciu o potencjał Wzgórza Zamkowego czy infrastrukturę rowerową. Wiceminister miał okazję zobaczyć realizację kluczowej inwestycji turystycznej prowadzonej przez gminę – budowę kładki pieszo-rowerowej. Podczas wizyty odwiedził także Dobczycką Strefę Przemysłową czy historyczną część naszego miasta. Spotkanie było także okazją do podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie transzy rządowych środków finansowych przeznaczonych na wsparcie gmin górskich, z której skorzysta także Gmina Dobczyce.

Galeria: 

na zdjęciu od lewej: minister Andrzej Gut-Mostowy, wiceburmistrz Edyta Podmokły, burmistrz Tomasz Suś
na zdjęciu od lewej: minister Andrzej Gut-Mostowy, wiceburmistrz Edyta Podmokły, inspektor ds. polityki społecznej Marek Gabzdyl