Wiosenne porządki w mieście

Szanowni Państwo

W związku z nastaniem okresu wiosennego zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż posesji i zgromadzenie ich przy krawężniku od strony pasa drogowego. Prace związane z uporządkowaniem chodnika bardzo proszę wykonać do dnia 27.04.2013 r. celem wywiezienia nadmiaru zanieczyszczeń.
Wyrażam głęboką nadzieję, że podjęte przez Państwa działania pozwolą na wspólne uporządkowanie terenu naszego Miasta.