Wielki Finał Ligii Mistrzów Programowania zwieńczył projekt DobczyCe++

Zakończenie projektu DobczyCe++

Końcem sierpnia w Regionalnym Centrum Oświatowo–Sportowym w Dobczycach, odbył się Wielki Finał Ligii Mistrzów Programowania w ramach kończącego się projektu DobczyCe++. Gminna Liga Mistrzów była zwieńczeniem dwuletniego projektu, podczas którego uczniowie 6 szkół podstawowych z Gminy Dobczyce uczestniczyli w zajęciach dodatkowych z zakresu technologii komputerowych (robotyka, programowanie, grafika, itp.).

Do udziału w Lidze Mistrzów uczniowie mogli zgłaszać dowolne prace obrazujące umiejętności jakich nauczyli się w trakcie projektu, w trzech kategoriach wiekowych: A – klasy I-II, B- klasy IV-VI i C- klasy VII, VIII i III Gimnazjum.  Pierwszy etap – eliminacje odbywały się za pomocą Internetu, gdzie najlepsze prace wybierali Internauci i w ten sposób zostali wyłonieni finaliści.

Podczas Wielkiego Finału uczestnicy prezentowali swoje prace przed jury i publicznością. Jury, składające się z przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, nauczycieli, organizatora projektu - firmy Systema Sp. z o.o. oraz organizatora konkursu - Fundacji Fylion, wybrało trzy najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej, które zostały nagrodzone.

Najlepsi w poszczególnych grupach okazali się:

Grupa A:

  1. Igor Banaś
  2. Krystian Kabaja
  3. Mikołaj Para 

Grupa B:

  1. Sebastian Skrzypek
  2. Kamila Stojek 
  3. Kamil Pawłowski

Grupa C:

  1. Franciszek Karcz
  2. Konrad Weszka
  3. Aleksandra Mazur

Poziom prac był bardzo wysoki, atmosfera przyjazna i można przypuszczać, że zarówno konkurs jak i cały projekt znacznie przyczynił się do rozwoju kompetencji cyfrowych uczestników.

Projekt „DobczyCe++” był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego