W Dobczycach odbędzie się szkolenie służb na wypadek sytuacji kryzysowych

W Dobczycach odbędzie się szkolenie służb na wypadek sytuacji kryzysowych

Informujemy, że 16 listopada 2022 r. w godzinach od 8:00 do 12:00 przy ul. Braci Kowalskich w Dobczycach Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach prowadzić będzie ćwiczenia „dowódczo-sztabowe” w zakresie reagowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń lub w sytuacjach kryzysowych. Tematyką szkolenia będzie przywrócenie porządku publicznego przez pododdział zwarty Policji, a także działania poszukiwawcze za osobą zaginioną. W ćwiczeniach weźmie udział około 100 funkcjonariuszy Policji oraz podmioty współpracujące z Policją.