Użyj numeru alarmowego 112, by pomóc osobom bezdomnym

Mając na względzie zbliżający się okres chłodów zimowych, szczególnie niebezpieczny dla osób bezdomnych, ubogich oraz samotnych, proszę o wprowadzenie na Państwa terenie
praktyki wykorzystywania numeru alarmowego „112” w celu skutecznej ochrony i wsparcia osób potrzebujących pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, w okresie długotrwałych niskich temperatur i obfitych opadów śniegu. Prosimy mieszkańców o natychmiastowe zgłaszanie pod numer alarmowy „112” wszelkich przypadków osób wymagających pomocy, w tym w szczególności osób bezdomnych będących pod wpływem alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych, pozbawionych schronienia, zajmujących pustostany, ogródki działkowe, dworce, wiaty przystankowe, klatki schodowe, parki, okolice mostów itp.