Uwaga! Zmiana numerów rachunków bankowych dla opłat za wodę i ścieki.

rachunek_grafika przykładowa

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce informuje klientów-odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, że od 1 lipca 2019 roku wprowadza dla opłat za wodę i ścieki system płatności masowych. W związku z tym każdy klient otrzyma indywidualny i niepowtarzalny numer rachunku bankowego, na który będzie dokonywał wpłat swoich należności.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na otrzymywane faktury i zamieszczone w nich informacje oraz (w przypadku wykonywania przelewów internetowych lub zleceń stałych) aktualizację numeru rachunku odbiorcy.

Przypominamy Państwu również o obowiązku aktualizacji umów o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków w przypadku zmiany odbiorcy wyżej wymienionych mediów. W celu podpisania umowy prosimy o zgłaszanie się do urzędu (Dobczyce, Rynek 26, pokój 201). Do podpisania umowy wymagane są: dokument tożsamości ze zdjęciem i poświadczenie posiadania prawa do nieruchomości (np. wyciąg z ksiąg wieczystych, akt notarialny, potwierdzenie nabycia spadku). Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Wszelkie pytania lub wątpliwości na temat nowego systemu płatności za wodę i ścieki można kierować pod numery telefonów: +48 1237 21764 i +48 1237 21708 lub osobiście w pokoju 201 urzędu.

Jednocześnie informujemy, iż od 1 stycznia 2020 roku urząd planuje wprowadzenie płatności masowych również dla innych rodzajów opłat dokonywanych na rzecz Gminy Dobczyce. O zmianach i ich zakresie będziemy Państwa informować z odpowiednim wyprzedzeniem.