Uwaga na Barszcz Sosnowskiego

Uwaga na Barszcz Sosnowskiego
 
Urząd Gminy i Miasta Dobczyce ostrzega przed kontaktem z rośliną Barszcz Sosnowskiego (będącej obecnie w pełnym rozkwicie) oraz zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku spotkania.
 
Barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.) z uwagi na swoją ekspansywność i łatwość w rozprzestrzenianiu się i wypieraniu innej roślinności wymaga intensywnego i systematycznego zwalczania. Roślina ta ma silne działanie toksyczne i alergizujące. Włoski na łodygach i liściach wydzielają parzące substancje, szkodliwe właściwości tych roślin ujawniają się szczególnie w wysokich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. Kontakt ludzi z nadziemnymi częściami tych roślin powoduje zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, a także zapalenie spojówek. Uczulenie skóry podobne jest do oparzenia, w wyniku którego powstają trudno gojące się rany.
 
Z uwagi na fakt, że Barszcz Sosnowskiego nie jest rośliną kwarantannową, nie jest zwalczana z urzędu. Zgodnie z art. 47 i 48 kodeksu cywilnego drzewa i inne rośliny są częściami składowymi gruntu, na którym rosną. Części składowe gruntu (w tym przypadku stanowiska barszczu Sosnowskiego) znajdujące się w na gruntach prywatnych stanowią wówczas własność właściciela gruntu. Stąd też obowiązek utrzymania zieleni we właściwym stanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia spoczywa na posiadaczu nieruchomości.
 
W obrębie działek prywatnych, oraz będących w użytkowaniu podmiotów gospodarczych i instytucji istnieje obowiązek usuwania całych roślin, a w szczególności kwiatostanów w fazie kwitnienia, przed zawiązaniem nasion, tak by nie dopuścić do ich wysiewu. W trakcie niszczenia metoda mechaniczną lub chemiczną barszczu Sosnkowskiego należy zachować szczególne środki ostrożności. Metoda mechaniczna polega na wycinaniu całych roślin, natomiast metoda chemiczna polega na opryskiwaniu roślin preparatami chemicznymi.
Występowanie Barszczu Sosnowskiego wzdłuż rzek i cieków wodnych na terenie gminy Dobczyce należy zgłaszać do Nadzoru Wodnego w Myślenicach, ul. Drogowców 6, 32-400 Myślenice, tel.: +48 (12) 62 84 160, e-mail: nwmyslenice@wody.gov.pl