Utrzymuje się 3 stopień zagrożenia dla poziomu pyłu PM10 dla powiatu myślenickiego

ostrzeżenie

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku wystąpienia w dniu dzisiejszym tj; 26 listopada br. przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 na obszarze powiatów: oświęcimskiego, wadowickiego, myślenickiego, miasta Nowy Sącz, oraz dodatkowo o ryzyku wystąpienia w dniu dzisiejszym tj; 25 listopada br. przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 na terenie miasta Krakowa, powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, wielickiego, suskiego, nowotarskiego, limanowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, nowosądeckiego.

Zalecane działania:

Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły), powinny:

  • ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,
  • unikać wietrzenia pomieszczeń,
  • włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,
  • w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,
  • śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Więcej znaleźć można na stronie www.powietrze.malopolska.pl.