Urząd Stanu Cywilnego

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail Pokój

Urząd Stanu Cywilnego


 

Agata Walczak Z-ca Kierownika USC 37-21-724 awalczak@dobczyce.pl 111
Anna Wołek inspektor ds. administracyjnych i obywatelskich, zastępca kierownika USC 37-21-723 awolek@dobczyce.pl 111