Urząd Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza nabór na stanowisko pracy - utrzymanie czystości

praca Dobczyce

 

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza nabór na stanowisko pracy: utrzymanie czystości, porządku oraz zieleni na terenie Gminy Dobczyce.

 

Wymagania wobec kandydatów:

  1. Czynne prawo jazdy kat. B.
  2. Dyspozycyjność, rzetelność, sumienność.

Podstawowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:

  1. Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych, parków, rowów odwadniających, będących własnością Gminy Dobczyce.
  2. Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących własnością Gminy Dobczyce.
  3. Wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i ulic gminnych oraz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobczyce.
  4. Utrzymanie czystości i porządku oraz pielęgnacja zieleni na cmentarzach komunalnych w Dobczycach.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego w pok. 205 (II piętro) Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, ul. Rynek 26, w godzinach od 7:30 do 14:30, w terminie do dnia 15 lipca 2024 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych”.