Urząd czynny tylko telefonicznie i korespondencyjnie.

komunikat

KOMUNIKAT

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów, jak i urzędników Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce podjął decyzję o zaprzestaniu z dniem 16 marca 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów.

W celu ochrony zdrowia mieszkańców Gminy oraz uwzględniając obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego, spowodowanego koronawirusem (SARS-CoV-2), od 16 marca br. (poniedziałek)
od godz. 15.00 do odwołania Urząd Gminy i Miasta Dobczyce oraz pozostałe jednostki organizacyjne Gminy pracować będą w trybie wewnętrznym i będą nieczynne dla bezpośredniej obsługi klientów. 

Urząd Stanu Cywilnego pracuje w trybie wewnętrznym do odwołania. Na miejscu możliwa jest tylko rejestracja zgonów, natomiast inne: złożenie i odbiór dowodu osobistego, wpisanie do rejestru
lub spisu wyborców, sprawy związane z wyborami i rejestracja w ewidencji działalności gospodarczej (CEiDG)  będą załatwiane po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z odpowiedzialnym
za prowadzenie tych spraw pracownikiem w Biurze Obsługi Klientów, na parterze przy wejściu głównym od strony Rynku.  Telefony kontaktowe do Urzędu Stanu Cywilnego tel. (12) 37 21 724,
do Ewidencji Ludności, dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej tel. (12) 37 21 723).

Przypominamy, że w Urzędzie sprawy można załatwiać z wykorzystaniem:

  1. Korespondencji tradycyjnej - przesyłając dokumenty podpisane odręcznie za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  2. Korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP  (adres skrytki: /rl48mj3p3g/SkrytkaESP) lub drogą mailową (ugim@dobczyce.pl).

Apelujemy o odłożenie mniej pilnych spraw do czasu ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej
w kraju.

Kasa Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce jest nieczynna do odwołania. Osoby, które chcą dokonać płatności mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych bez konieczności wizyty w urzędzie. Numery kont, na które należy wpłacać płatności podane są w nakazach płatniczych, specjalnych informacjach, bądź fakturach dostarczonych do mieszkańców przez Urząd Gminy lub sołtysów. 

Kontakt do Urzędu – tel. centrala:   (12) 37 21 700, e-mail: ugim@dobczyce.pl