Umowa na przebudowę drogi w Rudniku podpisana

Umowa na przebudowę drogi w Rudniku podpisana

Prawie 2 km odcinek drogi Rudnik – Winiary w gminie Dobczyce zostanie przebudowany w ramach rozpoczynającej się wkrótce inwestycji o wartości ponad 3 mln zł. Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś podpisał umowę z reprezentującą wykonawcę tego zadania - Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, Panią Elżbietą Marią-Wesołowską. W podpisaniu umowy uczestniczyli również: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobczycach Małgorzata Jakubowska, wiceburmistrz Edyta Podmokły, skarbnik Antonina Trojan oraz kierownik referatu inwestycji Konrad Skiba.

Jak podkreślił burmistrz – „Jest to dla nas inwestycja, która wpisuje się w ważne działania podejmowane w celu poprawy stanu dróg na terenie gminy Dobczyce.” W ramach zadania zmodernizowany zostanie odcinek o długości 1,9 km oraz wybudowany zostanie 1 km chodnika, który prowadzić będzie od drogi wojewódzkiej Dobczyce – Wieliczka do budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku. O budowę chodnika na tym odcinku wielokrotnie zabiegała Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Jakubowska, która wspomniała, że mieszkańcy długo czekali na tę inwestycję, szczególnie ze względu na duży ruch na trasie w kierunku Winiar.

Termin wykonania zadania upływa w październiku przyszłego roku. Reprezentująca wykonawcę - Pani Elżbieta Maria - Wesołowska zaznaczyła, że są firmą z doświadczeniem, realizującą podobne zadania na terenie Małopolski i Podkarpacia. Przekazanie placu budowy w Rudniku nastąpi w przyszłym tygodniu, natomiast rozpoczęcie robót uwarunkowane jest warunkami atmosferycznymi.

Całość inwestycji opiewa na kwotę 3 474 725,84 zł przy 50% dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.