Umowa na modernizację dróg gminnych podpisana

Pan Burmistrz podpisał umowe z firmą „WIK-POL” Usługi Transportowe na realizację zadania „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dobczyce”. W podpisaniu umowy, poza przedstawicielem firmy, udział wzięli także: skarbnik Antonina Trojan, pracownik Referatu Inwestycji Anna Michalska, Radni Ryszard Zabdyr i Marcin Wylegała oraz sołtys Kędzierzynki Bogumiła Surma i sołtys Stojowic Adrian Kusiak.

Burmistrz Tomasz Suś podpisał dziś umowę z firmą „WIK-POL” Usługi Transportowe na realizację zadania „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dobczyce”. W podpisaniu umowy, poza przedstawicielem firmy, udział wzięli także: skarbnik Antonina Trojan, pracownik Referatu Inwestycji Anna Michalska, Radni Ryszard Zabdyr i Marcin Wylegała oraz sołtys Kędzierzynki Bogumiła Surma i sołtys Stojowic Adrian Kusiak.

W ramach zawartej umowy zmodernizowane zostaną drogi gminne:

  • w Kędzierzynce - droga „Na potoku” Kędzierzynka – Siciny – Tartak
  • w Niezdowie odcinek drogi od wjazdu z drogi wojewódzkiej do mostka
  • w Stadnikach – droga położona na działce 374/8
  • w Stojowicach – droga zlokalizowana na działce 265/1
  • w Dobczycach – droga na ulicy Wąskiej i Piastowskiej.

Całość inwestycji opiewa na kwotę 868 276,19 zł brutto, a poszczególne zadania kosztować będą:

  • modernizacja drogi w Kędzierzynce - 147.718,44 zł brutto, z czego 37.739,25 zł pochodzić będzie z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kędzierzynka
  • modernizacja drogi w Niezdowie – 30.170,47 zł brutto, z czego 26.916,63 zł pochodzić będzie z Funduszu Sołeckiego sołectwa Niezdów
  • modernizacja drogi w Stadnikach – 98.186,61 zł brutto, z czego 53.895,00 zł pochodzić będzie z Funduszu Sołeckiego sołectwa Stadniki
  • modernizacja drogi w Stojowicach – 341.014,36 zł brutto, z czego 53.709,80 zł pochodzić będzie z Funduszu Sołeckiego sołectwa Stojowice
  • modernizacja drogi w Dobczycach na ulicy Wąskiej i Piastowskiej – 251.186,31 zł brutto i w całości sfinansowana zostanie z budżetu Gminy Dobczyce.

Galeria: 

Pan Burmistrz podpisuje umowę odnośnie modernizacji dróg gminnych. Przy dużym stole znajduje się 7 osób. Ściana za jest w kolorze żółtym.