Umowa na budowę oświetlenia w Bieńkowicach podpisana

na zdjęciu od lewej strony wiceburmistrz Edyta Podmokły, radny Jan Hartabus, przedstawiciel wykonawcy inwestycji, burmistrz Tomasz Suś, sołtys Kazimierz Jędrzejczykprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Jakubowska, laureaci Wyróżnienia  Burmistrza w dziedzinie sportu, burmistrz Tomasz Suś

Burmistrz Tomasz Suś podpisał umowę z Zakładem Elektroinstalacyjnym Artur Maślanka na wykonanie oświetlenia w Bieńkowicach przy drodze na działce nr 99/2 oraz nr 100/2. W podpisaniu umowy uczestniczyli również: wiceburmistrz Edyta Podmokły, radny Jan Hartabus, sołtys Bieńkowic Kazimierz Jędrzejczyk oraz przedstawiciel wykonawcy.

Zadanie, którego koszt opiewa na kwotę 123 933,45 zł finansowane jest z Funduszu Sołeckiego Bieńkowic w kwocie 15 000,00 zł oraz budżetu Gminy Dobczyce w kwocie 108 933,45 zł. W ramach inwestycji wykonane zostanie ponad 400 m oświetlenia.