Tylko do 26 lipca 2021 r. można składać wnioski o dowód osobisty przez ePUAP

Tylko do 26 lipca 2021 r. można składać wnioski o dowód osobisty przez ePUAP

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce uprzejmie informuje, iż wyłącznie do 26 lipca 2021 r. (poniedziałek) możliwe jest składanie elektronicznie wniosków o wydanie dowodu osobistego przez ePUAP, zarówno dla osoby dorosłej jak i dla dzieci. W związku z pracami  wdrożeniowymi dotyczącymi nowych dowodów osobistych zawierających drugą cechą biometryczną w postaci odcisków palców, usługa umożliwiająca złożenie wniosku o dowód osobisty przez internet zostanie wyłączona. Usługa składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet wyłącznie dla dzieci do 12 roku życia zostanie ponownie uruchomiona  w terminie określającym dzień wdrożenia nowych dowodów, który zostanie podany przez Ministra Właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z Ministrem Właściwym do spraw wewnętrznych – ogłaszanym w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.