Trwają prace związane z budową kanalizacji na terenie gminy Dobczyce

Budowa kanalizacji na terenie gminy Dobczyce

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Niezdów, Skrzynka oraz Dobczyce na ul. Skrzyneckiej i ul. Widokowej. Jest to ważna inwestycja z zakresu gospodarki wodno-ściekowej realizowana przez Gminę Dobczyce, która umożliwi przyłączenie ponad 100 obiektów do sieci i odprowadzenie nieczystości do dobczyckiej oczyszczalni.

Jest to istotne zadanie z zakresu poprawy infrastruktury komunalnej na terenie gminy, które niesie ze sobą wiele korzyści dla mieszkańców i środowiska naturalnego. Realizacja zadania ureguluje gospodarkę ściekową na obszarze inwestycji i zapewni oczyszczenie ścieków do poziomu wymaganego przepisami prawa.

Prowadzona obecnie rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej umożliwi także w przyszłości dalszą rozbudowę systemu kanalizacji w Skrzynce oraz podłączenie kolejnych miejscowości tj. Stadnik i Kędzierzynki.

Galeria: 

Budowa kanalizacji w miejscowości Niezdów
Budowa kanalizacji w miejscowości Niezdów
Budowa kanalizacji w miejscowości Niezdów