Trwa rewitalizacja zabytkowych kapliczek i figur

od lewej: kapliczka w Stojowicach, kapliczka w lipie "Marysieńka", figura św. Floriana na rynku

Zabytkowe kapliczki i pomniki z terenu gminy przechodzą konieczną renowację. W ramach projektu „Świętość i codzienność na polsko-słowackim pograniczu” nowy blask zyskają: XVII w. barokowa kapliczka „Męki Pańskiej” w Stojowicach, wyjątkowa XX w. kapliczka osadzona w Lipie „Marysieńka” oraz charakterystyczna barokowa XVIII w. figura św. Floriana zdobiąca dobczycki rynek. Jest to ważne działanie mające na celu ochronę naszego lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Projekt w ramach, którego realizowane są prace konserwatorskie jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu parasolowego pn. „Łączy nas natura i kultura” Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Partnerami projektowymi Gminy Dobczyce są słowackie gminy Vitanová oraz Čimhová. W tych gminach także przeprowadzona zostanie konserwacja zabytkowych kapliczek. W sumie na ten partnerski projekt udało się pozyskać 73 431,74 euro dofinansowania, gdzie partnerem wiodącym jest Gmina Dobczyce.

Galeria: 

Prace renowacyjne przy figurze św. Floriana w rynku
Prace renowacyjne przy kapliczce Męki Pańskiej w Stojowicach
Prace renowacyjne przy kapliczce w lipie "Marysieńka"