Trwa przebudowa ul.Ogrodowej

droga w trakcie remontu

Trwają prace nad przebudową odcinka drogi gminnej wewnętrznej - ul. Ogrodowej w zakresie budowy chodnika, przebudowy istniejącej jezdni, budowy kanalizacji grawitacyjnej i rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego.

  • Koszt zadania wynosi: 724 000,00 zł
  • Inwestycja dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji drogowej na terenie Gminy Dobczyce.”

Galeria: 

betonowe krawężniki po lewej i prawej sronie
rozkopana droga kamienista
żółty dom z brązowym dachem, droga w trakcie modernizacji