Trwa budowa chodnika wzdłuż ul. Myślenickiej

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Myślenickiej

W ciągu drogi wojewódzkiej na ul. Myślenickiej cały czas prowadzone są prace nad I etapem budowy chodnika. Jest to bardzo ważna inwestycja, ma ona na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieszym w obrębie jednej z najruchliwszych dróg w gminie.

Zadanie to Gmina Dobczyce przejęła do realizacji od Województwa Małopolskiego.

Całkowita wartość inwestycji to prawie 500 000 zł.

Inwestycja finansowana jest w 50% przez Gminę Dobczyce, pozostałe 50% pokrywa Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Galeria: 

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Myślenickiej
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Myślenickiej
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Myślenickiej