TALENTY MAŁOPOLSKI - ELIMINACJE POWIATU MYŚLENICKIEGO

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach zaprasza dzieci i młodzież z powiatu myślenickiego do udziału w:

XXVI Małopolskim Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych

"Talenty Małopolski 2013"

Zadaniem festiwalu jest wyłonienie młodych, zdolnych ludzi, o potencjale twórczym i wyjątkowej wrażliwości. Festiwal organizowany jest w formie konkursu. Ma na celu promowanie utalentowanych, młodych ludzi, reprezentujących różne formy i stylistyki artystyczne oraz odmienne konwencje interpretacyjne. Organizatorem eliminacji powiatowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach, współorganizatorem - Starostwo Powiatowe w Myślenicach. Patronat honorowy nad imprezą objął Pan Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Piwnica pod Baranami. Patronat medialny objęły: Radio Plus, Dziennik Polski oraz  Myślenice ITV Telewizja Powiatowa. Eliminacje powiatowe Festiwalu odbędą się 20 marca 2013 r. w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach, ul. Szkolna 43. Zgłoszenia (wyłącznie na kartach zgłoszeń) należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie -   do 13 marca na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach (j.w.) lub drogą elektroniczną, na adres talenty@mgokis.dobczyce.pl. Regulamin Festiwalu, karty zgłoszeń oraz wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej MGOKiS: www.mgokis.dobczyce.pl. Wszelkie pytania proszę kierować do koordynatora eliminacji powiatowych Festiwalu – Adama Piwowarczyka (tel. 12 271 67 57 lub 12 271 67 58).

Finał Wojewódzki odbędzie się w Dobczycach w terminach:

  • 17.05.2013r. - Formy Muzyczne
  • 18.05.2013r. – Formy Taneczne

Koncerty Laureatów odbędą się w czerwcu 2013 roku w Krakowie

Zachęcamy do udziału.