Szkolenie dla rolników z zakresu ochrony różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej

Szkolenie dla rolników z zakresu ochrony różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Myślenicach zaprasza na szkolenie pt. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”, które odbędzie się 8. lutego 2023 r. w sali konferencyjnej (na parterze) Urzędu Gminy i  Miasta w Dobczycach. Szkolenie rozpocznie się o godz. 8:30 i potrwa do godz. 15:00.

Program szkolenia:

 • 8:30 – 8:45 Rejestracja uczestników
 • 8:45 – 9:30 Obowiązek ochrony różnorodności biologicznej w przepisach UE i przepisach krajowych – wykład
 • 9:30 – 10:15 Ochrona bioróżnorodności a ochrona środowiska – wykład
 • 10:15 – 10:30 Przerwa kawowa
 • 10:30 – 11:15 Zasady i metody ochrony bioróżnorodności w rolnictwie – wykład
 • 11:15 – 12:00 Zasady integrowanej ochrony roślin
 • 12:00 – 12:15 Przerwa kawowa
 • 12:15 – 13:00 Systemy produkcji uwzględniające zasady bioróżnorodności i zapewniające jakość surowców rolniczy wykład
 • 13:00 – 13:45 Realizacja wyznaczonych dla sektora rolnego celów i zadań w „ Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020” – wykład
 • 13:45 – 14:30 Działania wdrażane w ramach PROW 2014-2020 przyczyniających się do ochrony różnorodności biologicznej oraz korzyści z ich realizacji zarówno dla rolników, jak i środowiska oraz korzyści stosowania prośrodowiskowych systemów produkcji rolnej – wykład
 • 14:30 – 15:00 Obiad

Zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu przyjmowane są telefonicznie pod nr 792-022-758. Szkolenie jest bezpłatne, ilość miejsc ograniczona.