Szkolenie dla rolników z zakresu dokonywania uboju swoich zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny

grafika poglądowa

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myślenicach planuje przeprowadzić w kwietniu 2023 r. bezpłatne szkolenie dla rolników z zakresu dokonywania uboju swoich zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny.

Zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu przyjmowane są telefonicznie pod nr 12 37 21 757. Każdy uczestnik kursu otrzyma indywidualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia. Za wystawienie zaświadczenia należy dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Myślenice nr 91 8619 0006 0020 0001 6665 0001. Opłaty można dokonać w formie przelewu lub osobiście w UMiG Myślenice. Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Myślenicach.

Termin szkolenia podany zostanie osobom zainteresowanym na początku kwietnia poprzez kontakt telefoniczny.