Szkolenia z zakresu "Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolski"

Chcesz wiedzieć jak efektywnie zaplanować pracę, jak określić priorytety? Jak pracować pod presją czasu oraz jak unikać czynników zakłócających pracę? Jakie są etapy wdrożenia projektu oraz sposoby kontroli? Zapraszamy do udziału w projekcie "Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolski". Najbliższe szkolenie już pod koniec sierpnia!

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom odpowiedzieć na pytania:

 • Jak pracować, aby w krótszym czasie realizować kluczowe zadania?
 • Jak realizować projekty, aby kończyć je z sukcesem przy założonym budżecie?
 • Jak zatrzymać najlepszych pracowników?
 • Jak usprawnić komunikację, aby nie tracić istotnych informacji, zwłaszcza przy rotacji personelu?
 • Jak przy mniejszej kontroli wpływać na poprawną realizację zadań przez podwładnych?
 • Jak budować otwartość na dynamiczne zmiany i elastyczność pracowników?
 • Jak optymalizować realizowane zadania?

Grupa docelowa

Właściciele i pracownicy mikro i małych przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze.

Korzyści dla uczestników i organizacji

 • wzrost wyników firmy dzięki opracowaniu planu jej rozwoju
 • optymalizacja procesów funkcjonowania firmy
 • wzrost efektywności komunikacji, minimalizacja utraty istotnych informacji oraz skuteczne rozwiązywanie konfliktów w zespole
 • budowanie silnych relacji między pracownikami
 • wzrost motywacji i zaangażowania pracowników w realizację celów firmy, wzrost wydajności pracowników
 • zmniejszenie kontroli pracowników i konieczności korygowania ich działań
 • opracowanie narzędzi oceny i rozwoju pracowników sprzyjających realizacji zadań
 • poprawa satysfakcji, pozyskiwanie i zatrzymywanie najlepszych pracowników, filarów firmy
 • możliwość skonfrontowania własnej praktyki z doświadczeniami innych uczestników

 

MODUŁ I WARSZTAT SKUTECZNEGO MENEDŻERA MMP
Sesja 1. Skuteczne zarządzanie

Sesja 2. Skuteczna komunikacja
Sesja 3. Zarządzanie rozwojem pracowników

MODUŁ II OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZARZĄDCZYCH I ZARZĄDZANIA ZMIANĄ
Sesja 1. Zarządzanie czasem
Sesja 2. Zarządzanie projektami
Sesja 3. Zarządzanie zmianą

Metody szkoleniowe: miniwykłady, zajęcia warsztatowe, ćwiczenia.

Cena szkolenia
I moduł - 400 PLN
II moduł - 400 PLN

Obejmuje część merytoryczną szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu, wyżywienie oraz nocleg w pokoju 2 osobowym pomiędzy dniami szkoleniowymi, dla osób mieszkających powyżej 50 km od miejsca szkolenie
KARTY ZGŁOSZENIOWE oraz SZCZEGÓŁY SZKOLENIA

Szczegółowe informacje o zasadach uczestnictwa
Anna Izdebska
Zastępca dyrektora ds. projektów unijnych
aizdebska@irb.pl, tel. 22 511 75 81, tel. kom. 695221122

Kontakt
Zespół Doradców Klienta
tel. 22 768 20 25
szkoleniaotwarte@irb.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.