Szkoła podstawowa w Brzączowicach pozostaje w rękach obecnej pani dyrektor

Od lewej: Zastępca Burmistrza Edyta Podmokły, dyrektor SP Brzączowice Grażyna Kwiecińska, Burmistrz Tomasz Suś, Kierownik Centrum Usług Wspólnych TOmasz Ciętak

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś oraz Zastępca Burmistrza Edyta Podmokły zdecydowali o dalszym powierzeniu zarządzania placówką pani Grażynie Kwiecińskiej, dotychczasowej dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzączowicach.

Jednocześnie spotkanie było okazją do podziękowania za ogromne zaangażowanie w życie szkoły, za kreatywność i troskę w budowaniu przyjaznej atmosfery i tworzenie dobrych warunków nauczania. Pani Grażyna Kwiecińska jest bowiem od lat cenionym pedagogiem, którego profesjonalizm i oddanie dostrzegają zarówno uczniowie, jak i rodzice.

Serdecznie gratulujemy!