Sukces z zeszłego roku powtórzony – 3 miejsce dla gminy Dobczyce w rankingu Rzeczpospolitej


Dobczyce uzyskały wysoką trzecią lokatę w ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolita - Samorządy 2012 w kategorii gmin miejsko-wiejskich.

Udało się nam utrzymać pozycje z zeszłego roku.

Lepsze od Dobczyc były gminy: Kołobrzeg (I miejsce) i Ełk (II miejsce). W pierwszej dziesiątce Rankingu, z Województwa Małopolskiego, obok Dobczyc, znalazły się jedynie Niepołomice.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek wręczył w poniedziałek, 16 lipca 2012 r. Burmistrzowi Marcinowi Pawlakowi dyplom dla Gminy i Miasta Dobczyce.

Przypomnijmy, że Dobczyce w ostatnich latach wykazywały tendencję wzrostową w Rankingu. W latach 2008 i 2009 zajmowały pozycję 13, a w 2010 roku plasowały się już na 6 miejscu.

Ranking w tym roku przeprowadzony został w dwóch etapach. W pierwszym wyłonił te gminy, które w latach 2008 – 2010 najlepiej zarządzały swoimi finansami, jednocześnie najwięcej inwestując. Na tej podstawie wybrano 564 samorządów, które przeszły do etapu drugiego, w którym należało wypełnić ankietę składającą się z 16 pytań. Tu przeanalizowany został głównie ubiegły rok. Ankieta zwracała uwagę m.in. na zagadnienia:

  • wydatki na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi,
  • liczba organizacji pozarządowych, które złożyły wniosek o dofinansowanie z budżetu gminy,
  • łączne nakłady na gospodarkę mieszkaniową poniesione przez samorząd,
  • średnia liczba punktów z testu szóstoklasistów oraz z testu gimnazjalnego,
  • liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy,
  • wysokość wydatków poniesionych na promocję samorządu.

Galeria: