Sprawozdanie burmistrza Pawła Machnickiego z działalności międzysesyjnej

Sprawozdanie Burmistrza Pawła Machnickiego z działalności międzysesyjnej

Jednym z punktów XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Dobczycach, która odbyła się 17 maja było sprawozdanie Burmistrza Pawła Machnickiego z działalności międzysesyjnej.

 

27 kwietnia

 

 • Udział w spotkaniu w sprawie procesu likwidacji firmy APIPOL w Brzączowicach. Rozmawiano m.in. co dalej z przestrzenią, którą firma ta wykorzystywała. Jest to bardzo okazały majątek, położony na terenie naszej gminy, stąd burmistrz wyraził nadzieję, że Skarb Państwa zaprezentuje jakieś rozwiązania.
 • Uczestnictwo w XV Międzygminnym Konkursie Języka Angielskiego, który organizowany jest wspólnie przez trzy gminy: Dobczyce, Siepraw i Wiśniową. Konkurs potwierdza poziom nauczania i umiejętności uczniów w zakresie języka angielskiego, nasi uczniowie zaprezentowali się bardzo pozytywnie.
 • Spotkanie z architekt, która pracuje nad aktualizacją rozwiązań technologicznych i materiałowych w projekcie budowy szkoły w Dziekanowicach. Zmiany w projekcie mają na celu wygenerowanie oszczędności w inwestycji.
 • Udział w spotkaniu z Biurem Inicjatyw Społecznych dotyczącym zagospodarowania starej szkoły przy ul. Jagiellońskiej na Centrum Usług Społecznych, działanie to zostało uwzględnione w Gminnym Programie Rewitalizacji. Przy okazji burmistrz poinformował, że Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2017 r. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dobczyce został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego.

 

3 maja

 

 • Udział w obchodach patriotycznych Święta Narodowego 3 Maja oraz Otwarcia Sezonu Turystycznego. Podczas uroczystości na zamku królewskim odbyło się również wręczenie pośmiertnego wyróżnienia „Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej” dla śp. Władysława Kowalskiego. Statuetka oraz nominacja przekazana została na ręce rodziny.

 

4 maja

 

 • Spotkanie z Prezesem OSP Dobczyce Bogusławem Lichoniem. Podczas spotkania ustalony został termin uroczystego oddania budynku strażnicy przy ul. Jagiellońskiej, które odbędzie się 23 września.

 

6 maja

 

 • Dokonanie odbioru nowego wozu strażackiego w Brzączowicach, które było okazją do spontanicznego, wspólnego świętowania druhów i mieszkańców.
 • W tym samym dniu odbyło się również święto ul. Profesorskiej, które w sąsiedzkim duchu zorganizowało Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Ispina”.
 • Z okazji Święta Strażaków odbyło się z kolei przedstawienie przygotowane w świetlicy w Kornatce.
 • Burmistrz pogratulował i podziękował za wszystkie te inicjatywy, które integrują różne grupy społeczne.

 

 

7 maja

 

 • Udział w Festiwalu Sportu zorganizowanym przez lokalnych partnerów: Dobczycki Klub Tenisowy TOP SPIN, Rozbiegane Dobczyce, zespół taneczny Intox, Klub Sportowy Raba Dobczyce oraz Myślenice iTV. Pan Burmistrz podkreślił ważną rolę łączenia się organizacji w przygotowywaniu wspólnych, większych przedsięwzięć.

 

 

8 maja

 

 • Rozpoczął się odbiór inwestycji związanej z modernizacją cmentarza komunalnego w celu jak najszybszego zamknięcia kontraktu. W związku ze zgłoszonymi wcześniej uwagami, wykonawca jest w trakcie usuwania zauważonych usterek. Gmina Dobczyce zaczęła z kolei we własnym zakresie prace przy modernizacji kaplicy (malowanie, konserwacja dachów), porządkowana jest zieleń, a wkrótce montowane będzie oświetlenie.
 • Udział w spotkaniu posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu dotyczące kwestii budowy pomnika  Żołnierzy Niezłomnych na cmentarzu komunalnym w Dobczycach, projekt uchwały zostanie przedstawiony na kolejnej sesji.

 

9 maja

 

 

 • Uczestnictwo w spotkaniu z dyrektorami szkół, dotyczyło ono m.in. kwestii współpracy placówek oświatowych podczas wdrażania reformy oświaty.

 

10 maja

 

 

 • Spotkanie robocze dotyczące organizacji ruchu w Rynku w Dobczycach, omawiano m.in. temat parkowania oraz konieczności dostosowania tej kwestii do obowiązujących przepisów.
 • Udział w spotkaniu z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Jerzym Grabowskim, w czasie którego omawiano temat odbudowy osuwiska w Dziekanowicach. Istotnym tematem był problem odprowadzania ścieków z okolicznych domów, wykonawca postawił warunek, iż nie zacznie prac dopóki problem ten nie zostanie rozwiązany. Konsekwencją tego spotkania były spotkania z mieszkańcami, których ten temat dotyczył bezpośrednio.
 • Uczestnictwo w Powiatowy Konkursie Historycznym organizowanym przez Gimnazjum w Dobczycach.

 

16 maja

 

 • Udział w Powiatowym Święcie Strażaka połączonym z 25-leciem PSP w Myślenicach, które było okazja do podziękowań oraz wspomnień. W czasie święta burmistrz miał okazję spotkać się z posłem Jarosławem Szlachetką, gdzie w czasie rozmowy poruszono temat dalszych starań dotyczących budowy szkoły w Dziekanowicach. Pan Szlachetka zadeklarował dalszą pomoc.
 • Odbył się konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach.