Spotkanie w sprawie wymiany pieców

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie wymiany pieców

W ubiegły czwartek w auli Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy, którzy starają się o dofinansowanie do wymiany starych pieców, a których budynki przeszły audyt energetyczny. Na spotkaniu omawiane były szczegóły dotyczące sporządzenia umów koniecznych do realizacji wymiany pieców oraz przedstawiony został harmonogram wymian przypadających na lata 2018-2020. Pierwsze umowy dotacyjne podpisane mają być do końca tego miesiąca. O kolejności wymian decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik audytu energetycznego.

Przypomnijmy, że w najbliższych trzech latach w Gminie Dobczyce wymienione zostanie w sumie 160 pieców w gospodarstwach domowych. Wymiana możliwa jest na piece gazowe, biomasę oraz wysokoekologiczne piece węglowe. Łączna kwota realizacji projektów to 2 132 238,52 zł, z czego 2 086 853,48 zł Gmina Dobczyce pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Działania te przyczynią się do poprawy jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji pyłów do atmosfery. Dodatkowo w naszej gminie nieustannie prowadzone są lekcje edukacyjne oraz wydarzenia o tematyce ekologicznej, jak np. sobotni Piknik Ekologiczny.

Galeria: 

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie wymiany pieców
Spotkanie z mieszkańcami w sprawie wymiany pieców