Spotkanie projektowe wokół Centrum Usług Społecznych

spotkanie projektoweW środę 19 kwietnia 2019 r. w Kawiarence Rewitalizacyjnej odbyło się spotkanie, na które zaproszeni zostali potencjalni partnerzy do wspólnej z gminą realizacji projektu pn. „Przebudowa budynku „Chirany” na potrzeby Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej”. Projekt zakłada modernizację budynku z wykorzystaniem dotacji w ramach rewitalizacji, ale kluczowym tematem jest to, na jakie cele społeczne budynek zostanie przeznaczony w przyszłości.

Jak we wstępie zaznaczył burmistrz Paweł Machnicki, celem działalności centrum będzie wypełnienie luk, co do zakresu dostępnych usług społecznych, które między innymi zdefiniowane zostały w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Jedną z nich jest kwestia pomocy osobom opiekującym się seniorami i bezpośredniego ich wsparcia, a także kwestia opieki nad małymi dziećmi do lat 3. Projekt utworzenia Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej w budynku przy ul. Jagiellońskiej pozwoli także na zagospodarowanie tego zabytkowego obiektu po opuszczeniu go przez uczniów, co związane jest ze skutkami wprowadzanej właśnie reformy systemu oświaty.

Jak podkreślił burmistrz, parafrazując komentarze w mediach, nie chodzi o zatrudnienie „kolejnych urzędników od szczęśliwości”, ale o znalezienie partnerów w organizacjach pozarządowych, którzy swoją wiedzą, umiejętnościami i pasją pomogą stworzyć i prowadzić ważne społecznie działania, a z drugiej strony odnosić z tej działalności korzyści. Celem jest utworzenie obiektu wypełnionego społecznymi usługami i inicjatywami, który żyłby autentycznym życiem, opierając się na zasadzie coś od siebie daję, coś otrzymuję.

Pan Marek Mitko, specjalista od poszukiwania dotacji na realizacje projektów wskazał, że będzie możliwe uzyskanie dotacji na działalność centrów. Pierwszym krokiem jest wspólne opracowanie wizji takiego centrum, zakresu i sposobu jego funkcjonowania. Koncepcja ta będzie podstawą do przygotowania wniosków o dotacje na utworzenie i wyposażenie a następnie działalność. Partnerzy mieliby być również odpowiedzialni za prowadzenie tego centrum, pełnienie roli inicjatorów i koordynatorów działań tam prowadzonych.

Dyskusja była niezwykle ożywiona i owocna, padły też deklaracje uczestnictwa w projekcie. Burmistrz poprosił o sformułowanie na piśmie w jaki sposób i w jakim zakresie poszczególne osoby, organizacje lub ich grupy mogą się włączyć w partnerstwo. Wszystkich zainteresowanych informujemy również, iż ruszył otwarty nabór na partnera projektu. Zachęcamy do odwiedzenia zakładki Rewitalizacja Dobczyc nnaszej stronie. Tam również znaleźć można informacje na temat koncepcji Centrum Usług Społecznych i Centrum Wsparcia Aktywności Obywatelskiej.

Galeria: 

Spotkanie projektowe wokół Centrum Usług Społecznych
Spotkanie projektowe wokół Centrum Usług Społecznych
Spotkanie projektowe wokół Centrum Usług Społecznych