Spotkanie konsultacyjne w sprawie zagospodarowania wzgórza Starego Miasta

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce oraz biuro projektów ARUP zaprasza mieszkańców gminy Dobczyce na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektów zagospodarowania wzgórza staromiejskiego oraz terenu poniżej wzgórza starego miasta w Dobczycach.
Gdzie: Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe
Kiedy: 8 kwietnia 2015r., godz. 16.00

W ramach dotychczasowych prac projektowych opracowano koncepcje zagospodarowania wzgórza staromiejskiego oraz terenu poniżej wzgórza starego miasta i zapory w Dobczycach. Dla części elementów koncepcji zostanie opracowana szczegółowa dokumentacja dla potrzeb uzyskania pozwoleń budowlanych oraz na potrzeby wyboru wykonawcy robót.
Do podstawowych elementów koncepcji wzgórza należą ustanowienie ciągu pieszego i rowerowego łączącego koronę zapory ze wzgórzem, rewitalizacja istniejących oraz nowe ciągi komunikacyjne, częściowa rekonstrukcja murów starego miasta wraz z nowymi elementami małej architektury.
Obszar ulicy Podgórskiej stanowić będzie zrewitalizowaną przestrzeń dla mieszkańców i turystów. Umożliwi aktywne spędzanie wolnego czasu, organizację imprez plenerowych i obsługę ruchu turystycznego. W pierwszym etapie zrealizowany zostanie parking samochodowy.
Zaproponowane rozwiązania przyczynia się do znaczącego wzrostu atrakcyjności tych terenów, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

Galeria: 

Koncepcja przejścia ze Wzgórza Starego Miasta na koronę zapory w Dobczycach