Spotkania dla starszych osób w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym

Stowarzyszenie Integracji Rodziny "Więź" zaprasza osoby starsze na spotkania w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym, które odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-18:00.

Głównym celem spotkań będzie wymiana doświadczeń, integracja z młodym pokoleniem, miło spędzony czas. Podczas spotkań realizowane będą koła zainteresowań m.in.:

- kulturalne (literatura, film, myzyka itp.)

- sportowo - turystyczne,

- informatyczne,

- plastyczne,

oraz inne, które wynikną z zainteresowań i potrzeb uczestników spotkań.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce pod nr tel. 12 37 21 714 oraz w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu  pod nr tel. 12 27 16 757.